Георги Дамянов
години: 31
 • Бакалавър по психология в Нов български университет
 • Магистър по клинична психология в Нов български университет
 • Психодрама директор към Българско дружество по психодрама
 • Шестгодишен опит в работа под супервизия в група по психодрама
 • Работа като психотерапевт в комуна за наркозависими “Ново начало”, гр. Буново
 • Работа като психотерапевт към Център “Веда” за сугестивно лечение на зависимости
 • Участие в уъркшоп по хипноза, НЛП и др.
 • Терапевтична работа с деца по проект “СЛЪНЦЕ”, занимаващ се с психологическа помощ на деца с проблеми в училище
 • Частна практика в областта на индивидуалната психотерапия
 • Участие при организирането и провеждането на множество тиймбилдинги за едни от големите компании в България

Калина Бояджиева
години: 43
 • Бакалавър по психология в Нов български университет
 • Магистър по информатика в Математически факултет на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”
 • Докторант по когнитивна психология към Центъра по когнитивна наука в Нов български университет
 • Психодрама директор към Българско дружество по психодрама
 • Шестгодишен опит в работа под супервизия в група по психодрама
 • Психологическа работа с деца с психични проблеми
 • Частна практика в областта на индивидуалната психотерапия
 • Участие в провеждането на множество тиймбилдинги за едни от големите компании в България